Sản phẩm

Zinc Cyanide (Kẽm Cyanua)

Tên HC: Zinc Cyanide (ZnCN)
Xuất xứ: Hàn Quốc
Nhà máy: Incheon
Quy cách: 15kg/thùng

CMC (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tên HC: Sodium Carboxymethyl Cellulose - CMC

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

CMC (Nhật Bản)

Tên HC: Sodium Carboxymethyl Cellulose - CMC

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Nhật Bản

Sodium Benzoat

Tên HC: Sodium Benzoat – Food Grade

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc.

I + G (Thái Lan)

Tên HC: I + G

Quy cách: 10 kg/ thùng – 1 thùng/ 10 gói – 1 gói/ 1kg

Xuất xứ: Thái Lan

I + G (Nhật Bản)

Tên HC: I + G

Quy cách: 10 kg/ thùng – 1 thùng/ 10 gói – 1 gói/ 1kg

Xuất xứ: Nhật Bản

Sodium Saccharin

Tên HC: Sodium Saccharin

Quy cách: 25kg/thùng – 1 thùng/ 50 gói – 1 gói/ 500gr

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Citrate

Tên HC: Sodium Citrate

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Bicarbonate

Tên HC: Sodium Bicarbonate

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Dextrose Monohydrate (Trung Quốc)

Tên HC: Dextrose Monohydrate

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc