Sản phẩm

Activated Carbon – Than hoạt tính

Mô tả: Có các dạng bột, hạt, vảy, dạng đũa.

Kali Pemanganate(Thuốc tím Ấn Độ)

Tên HC: Kali Pemanganate(Thuốc tím Ấn Độ)

Quy cách: 25kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ.

Copper Cyanide (Đồng Cyanua)

Tên HC: Copper Cyanide (CuCN)
Xuất xứ: Hàn Quốc
Nhà máy: Incheon
Quy cách: 15kg/thùng

Kali Pemanganate(Thuốc tím TQ)

Tên HC: Kali Pemanganate(Thuốc tím)

Quy cách: 50kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc.

Potasium Sorbate

Tên HC: Potasium Sorbate

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Gelantin

Tên HC: Gelantin

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Borax

Tên HC: Borax

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Mỹ