Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chất tăng nhẹ

12-05-2015
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng đầu tiên của năm 2015, Việt Nam đã thu về 76,9 triệu USD từ xuất khẩu hàng hóa chất, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chất tăng nhẹ

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng đầu tiên của năm 2015, Việt Nam đã thu về 76,9 triệu USD từ xuất khẩu hàng hóa chất, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong số thị trường nhập khẩu hóa chất của Việt Nam thì Nhật Bản là thị trường chiếm thị phần lớn, tới 24%, tương đương với 18,4 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2014 thì hàng hóa chất xuất khẩu sang thị trường này lại có tốc độ giảm, giảm 16,36%.

Thị trường chiếm thị phần lớn thứ hai là Trung Quốc, chiếm 19,4%, với 14,9 triệu USD, giảm 14,39%. Như vậy, hai thị trường chiếm thị phần lớn đều có tốc độ giảm về kim ngạch, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng hóa chất tháng đầu tiên của năm tăng nhẹ.

Nhìn chung, trong tháng 1/2015, xuất khẩu hàng hóa chất đều có tốc độ giảm ở hầu hết các thị trường, số thị trường có tốc độ tăng trưởng âm chiếm tới 53%, trong số đó xuất khẩu sang thị trường Philippin giảm mạnh nhất, giảm 87,18% kim ngạch chỉ ở mức 92,6 nghìn USD.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, tuy kim ngạch chỉ đạt 1,1 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng vượt trội, tăng 229,02% so với cùng kỳ năm trước, và thị trường xuất khẩu hàng hóa chất của Việt Nam trong thời gian này có thêm thị trường mới, đó là thị trường Malaixia, nhưng ngược lại thiếu vắng thị trường Hà Lan.

Thống kê thị trường xuất khẩu hóa chất tháng 1/2015 –ĐVT: USD

 
T1/2015
T1/2014
% so sánh T1/2015 với T1/2014
Tổng KN
76.908.810
73.123.781
5,18
Nhật Bản
18.491.068
22.109.013
-16,36
Trung Quốc
14.960.337
17.475.215
-14,39
Hoa Kỳ
4.960.514
2.410.580
105,78
Italia
2.356.980
835.154
182,22
Indonesia
1.734.578
1.509.022
14,95
Campuchia
1.670.164
1.762.730
-5,25
Hàn Quốc
1.654.375
2.276.640
-27,33
Đài Loan
1.428.726
1.246.343
14,63
Thái Lan
1.155.111
351.080
229,02
Séc
640.991
2.842.878
-77,45
Philippin
92.672
722.702
-87,18

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ từ TCHQ)

NG.Hương

VINANET