Thủ tục xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp

12-05-2015
Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp cần thực hiện thủ tục xin giấy phép tại bộ công thương trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp cần thực hiện thủ tục xin giấy phép tại bộ công thương trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Thông qua nội dung bài viết Splaw xin trích dẫn các thông tin về thủ tục này để Quý doanh nghiệp tiện tham khảo

 

(Hóa chất dùng trong công nghiệp - Ảnh minh họa)

I. Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

II. Danh mục hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doan.

4. Bản kê khai nhân sự.

5. Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất.

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho những đối tượng thuộc Bản kê khai nhân sự nói trên.

7. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng.

8. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp.

9. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.

10. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm.

11. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn.

12. Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận.

13. Bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

14. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

15. Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một Giấy chứng nhận.

Phòng tư vấn pháp luật